Hệ thống bôi trơn trung tâm

Hệ thống bôi trơn tập trung thông qua hệ thống đường ống để kết nối hàng chục điểm bôi trơn dầu mỡ được phân phối trên xe với bộ phận cung cấp dầu mỡ của hệ thống bôi trơn tập trung thành một hệ thống khép kín hoàn chỉnh, đồng thời kiểm soát chu trình làm việc của hệ thống và điều kiện vận hành phát hiện thông qua bộ điều khiển, để thực hiện việc cung cấp dầu trung bình, định lượng, vi mô, tần số cao, không liên tục cho từng điểm bôi trơn trong quá trình chạy của xe, để đảm bảo bôi trơn tốt cho từng điểm bôi trơn.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật