Ứng dụng hệ thống bôi trơn tập trung CARSEN trên xe buýt YUTONG

06-09-2023


Model thiết bị: YUTONG

Mô hình bôi trơn tập trung được lắp đặt: Hệ thống bôi trơn thông minh KS302

Mô hình nhà phân phối: nhà phân phối điều áp


Model thiết bị: Xe buýt YUTONG

CARSEN grease pump

Mô hình bôi trơn tập trung được lắp đặt: Hệ thống bôi trơn thông minh KS302

centralized lubrication system

Mô hình nhà phân phối: nhà phân phối điều áp

YUTONG buses

Dây chuyền lắp ráp khung gầm xe buýt YUTONG

CARSEN grease pump


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật